Gigabel CFS

Aparate Fiskale

Gigabel CFS është një zgjidhje inovative e bazuar në cloud teknologjinë. Të gjitha të dhënat e pajisjes tuaj fiskale ruhen në cloud, dhe ky aplikacion ju jep qasje dhe pasqyrë të plotë në ato të dhëna, nëpërmjet celularit tuaj, në çdo kohë.
Qender e autorizuar për servisim të aparateve fiskale. Ofrojmë shitje dhe servisim të aparateve fiskale