Gigabel Panda

Gigabel Panda është zgjidhje unike softuerike për ndërtuesit dhe arkitektët. Një regjistër digjital ndërtimor që siguron pasqyrë të plotë të gjitha aktiviteteve në vendin e ndërtimit ose objektin.