Gigabel Anda

Sistem Fiskal për pompa të benzinës

Gigabel Anda është softuer i dedikuar enkas për pikat e karburantit, me një numër shumë të madh të përdoruesve të kënaqur.
Lider absolut në treg.
Mbështetje e plotë 24-orëshe.
Në pajtueshmëri me Ligjin për fiskalizim.

Sistemi lidhet në LON platformë dhe I njejti është I instaluar në 90 pompa në tërë teritorin e Republikës së Maqedonise. Zgjidhje softverike – pjesë e sistemit fiskal për regjistrim të qarkullimit nga tregëtimi me pakice I derivateve të naftës. Sistem elektronik per lidhje me doganen – Pjesë plotesuese e ANDA LON – sistemi per lidhje me Doganen në pajtueshmeri me ligjin për vajra minerale neni 31a të Ligjit për akciza për naftë amvisërie.
Kemi software te vendosur ne treg e cila eshte prezente prej ne vitin 2002 për të cilë kemi kujdes të veçantë