Gigabel Orion

POS SISTEME
Gigabel Orion është softuer me zgjidhje të jashtëzakonshme për tregti me pakicë. Një dyqan i vogël ushqimor, një dyqan lulesh apo çfarëdolloj dyqani tjetër,
kjo është zgjidhja ideale për ju.

Sisteme të shitjes për operacionet e biznesit ku ndodhin transaksione.

Gigabel POS është softuer për shitje me pakicë i cili mundëson:
1. printimin e llogarive fiskale,
1. Krijimin e faturave,
2. Regjistrimi të mallit të magacinës,
3. Evidentim të faturave hyrëse dhe të gjitha dokumentet e nevojshme juridike
4. Nxjerrjen e raporteve sipas nevojës së konsumatorit