Gigabel Bistro

Sistem për restaurant

Gigabel Bistro softuer i dedikuar për restorante. Për çdo tavolinë në objekt mbahet llogari e veçantë. Aftësia për të ndjekur dorëzimin e çdo porosie. Sepse shpejtësia e shërbimit është e rëndësishme.
Driver – Me driver-in tonë për arka fiskale dhe Mini-POS programin nuk keni nevojë që të mësoni se si të përdorni arken tuaj fiskale. Thjeshtë, arken do t’a lidhni me kompjutorin tuaj, ndersa driver-I do t’ju mundesoje printimin e llogarive fiskale dhe raporteve të nevojshme.